+36 (30) 610 7174 detudnifogod@gmail.com

Tudni fogod!

Tanulj angolul vagy készülj fel velem az iskolára!

Korrepetálás, fejlesztés, egyéni haladás, angol nyelvtanítás, iskolához szükséges készségek fejlesztése óvodás korban, hallgatói mentorálás

Dali Emese Katalin

KORREPETÁLÁS

A vírushelyzet mindenki életében nagy változást hozott. Az óvodás gyermekek nehezebben szoktak be a közösségbe, számtalan olyan készség, amire az iskolában feltétlenül szükséges, lassabban alakul ki, vagy hiányzik.

Az alsó tagozat legfontosabb feladata az alapkészségek: az írás, olvasás, szövegértés, matematikai alapműveletek elsajátítása. Amennyiben ezek a készségek nem biztosak ötödik osztály elejére, felső tagozatban szinte elkerülhetetlen a kudarc.

Minden osztályban egyre magasabbak a létszámok, kevés személyes idő jut egy-egy diák fejlesztésére. Aki nehezen halad a „többséggel”, vagy lassabban, vagy gyorsabban, az előbb-utóbb lemaradást szerez. Rohanó világunkban a gyermekek ki van éhezve a személyes figyelemre. Minden gyermek különleges!

Az egyéni foglalkozásokon könnyen válnak motiválttá és a siker nem marad el az iskolában sem!

A hézagok kiküszöböléséhez egyéni fejlesztésre és személyes figyelemre van szükség. Mindezt biztosítani tudom.

Keressen meg, ha alsó tagozatos gyermeke

 • lemaradt az elmúlt évek digitális munkarendje alatt
 • tanulási nehézsége van
 • nehezebben figyel
 • olvasási, szövegértési nehézségei vannak
 • iskolát váltott és fel kell zárkóznia
 • tehetséges és az iskolában kevés a feladat
 • versenyre készül

Segítek, ha ötödikes gyermekének nehezen megy az átmenet és túl sok a terhelés.

Az órákat elsősorban az otthonomban, nyugodt körülmények között tartom.

Az árak Dorogra, illetve online alkalmakra vonatkoznak.

Az óra díja változhat a kijárás távolságától függően, és az óra időtartamától. Heti időbeosztásban dolgozom, így a közös óráinkat is heti rendszerességgel szeretném tartani. Természetesen az időpontok nincsenek kőbe vésve, de a 24 órán belül lemondott órát megtartottnak tekintem. Az óradíj havi rendszerességgel előre utalandó, lejárati ideje 5 hét.

Angol Nyelvtanítás

2008 óta tanítok iskolai keretek között angol nyelvet első osztálytól.

Hiszem, hogy a nyelvet sok játékkal, mozgással, dallal lehet kiskorban megszerettetni, és erre a tudásra alapozva, tudatos nyelvhasználókat lehet nevelni.

Az idegen nyelv elsajátítása akkor a leghatásosabb, ha minél több személyes figyelem jut a diákra, így a nagyobb csoportlétszámok az osztályban nem túl kedvezőek.

Nagy gyakorlatom van a kezdő tanulók fejlesztésében, ismerem a modern technikákat. Saját online feladatokat, tananyagokat készítek.

Nyelvoktatóként Oxfordban, Firenzében végeztem tanfolyamokat, illetve idén nyáron Máltán veszek részt egy hasonló, két hetes tanfolyamon.

Keressen meg, ha általános iskolás gyermeke angolt tanul és

 • gyakorlásra van szüksége
 • lemaradt
 • nem mer megszólalni órán
 • fejleszteni szeretné készségeit.

Vállalom középiskolás kezdő angolosok megsegítését.

Az árak Dorogra, illetve online alkalmakra vonatkoznak.

Az óra díja változhat a kijárás távolságától függően, és az óra időtartamától. Heti időbeosztásban dolgozom, így a közös óráinkat is heti rendszerességgel szeretném tartani. Természetesen az időpontok nincsenek kőbe vésve, de a 24 órán belül lemondott órát megtartottnak tekintem. Az óradíj havi rendszerességgel előre utalandó, lejárati ideje 5 hét.

ÓvOdások iskolára felkészítése

Egyéni foglalkozásokon felkészítem gyermekét, hogy sikeres legyen az iskolakezdés! A foglalkozásokon kifejezetten az osztályban szükséges képességek fejlesztésére fektetek hangsúlyt.

Tanítóként pontosan tudom, milyen készségesek elengedhetetlenek a sikeres iskolakezdéshez. Azt is tudom, az elmúlt évek vírushelyzete mennyire csökkentette a szociális lehetőségeket, ezáltal az óvodás gyermekeknél megnehezíti a beilleszkedést, a csoportnormák követését, a szókincs alakulását.

Iskolakezdésnél fontos kérdések merülnek fel a szülőkben: rendelkezik-e a gyermek azokkal a készségekkel és képességekkel, amik az iskolakezdéshez szükségesek? Tud-e a gyermek logikusan gondolkodni? A feltett kérésekre milyen válaszokat ad? Van-e elegendő ismerete a világ dolgairól? Az egyéni fejlesztés pont ezekben segít, hogy ne legyen kérdés az iskolakezdés!

Elvégeztem Deákné B. Katalin egyéni iskolaelőkészítő tanfolyamát, így konkrét koncepcióval tudok hozzájárulni óvodás gyermeke iskolai sikeréhez.

Mit csinálunk az egyéni fejlesztésen?

 • mennyiségfogalom alapozása 10-es számkörben, ismerkedés a műveletvégzéssel, matematikai alapfogalmak
 • tájékozódás síkban, térben, önálló feladatmegoldás elérése
 • olvasásmotiváció – betű-hangzó kapcsolata (nem olvasástanítás)
 • tanulásmódszertan
 • kifejezőkészség fejlesztése
 • önállóság és az önellenőrzés alapozása
 • kudarc- és monotóniatűrés fejlesztése
 • memóriafejlesztés
 • kitartó figyelem elérése

Fontos a rendszeresség elve, hogy hetente egyszer-kétszer találkozzunk!

A foglalkozások 45 percesek. Az általam használt módszer alapján a javasolt időtartam heti két alkalom, három hónapon keresztül.

Helyszín Dorogon, nyugodt körülmények között az otthonomban. A három hónapos felkészítő egyben (168 000 Ft) vagy havonta (56 000 Ft), előre fizetendő. A havi befizetés lejárati ideje 5 hét, a teljes előre fizetés lejárati ideje 4 hónap. A 24 órán belül lemondott órát megtartottnak tekintem.

Mentorálás

Pedagógus pályára készülsz?

Vagy gyakornok vagy már iskolában?

Hívj vagy írj, ha segítségedre van szükséged

 • az óravázlatok összeállításában
 • módszertani kérdésed van
 • az intézményben nem kapsz megfelelő segítséget a portfólióhoz
 • jobban, eredményesebben szeretnél dolgozni

Egyeztetett helyszínen vagy online. Heti időbeosztásban dolgozom, így a közös óráinkat is heti rendszerességgel szeretném tartani. Természetesen az időpontok nincsenek kőbe vésve, de a 24 órán belül lemondott órát megtartottnak tekintem. Az óradíj havi rendszerességgel előre utalandó, lejárati ideje 5 hét.

RÓLAM

Dali Emese Katalin vagyok, tanító és angol nyelvtanár, mentorpedagógus.

2001-ben szereztem tanítói diplomámat, majd angol nyelv –és irodalomtanárként is végzettséget szereztem. Később mentorpedagógusként diplomáztam.

Egész fiatalkorom óta szerettem volna diákokkal foglalkozni, a kisiskoláskortól a felnőttkorig.

Folyamatosan képzem magam, hogy minél inkább tudjam segíteni a hozzám forduló diákokat képességeik fejlesztésében, a tananyag elsajátításában és céljaik elérésében.

Tanítóként látom az óvoda és iskola közötti átmenet nehézségeit és hatékonyan tudok segíteni az iskolába kerülő diákoknak az adódó nehézségek leküzdésében.

Osztályfőnökként több osztályt kísértem alsó tagozatban. Az oktatás nevelés nélkül elképzelhetetlen. Az általános iskoláskorú gyermekek értelmi és érzelmi fejlődését jól ismerem.

Angol nyelvtanárként is hiszem, hogy minél egyénre szabottabb egy tanulási forma, annál hatékonyabb, ezért igyekszem mielőbb minden diák tanulási szokását feltérképezni. Tisztában vagyok az online tanítás lehetőségeivel, eszközeivel. Saját, egyénre szabott online tananyaggal készülök. Ennek elsajátításában segítettek a külföldön végzett angol nyelvű tanfolyamok.

Szakvizsgázott pedagógus vagyok, közoktatási szakvizsgám és intézményvezetői gyakorlatom miatt tisztában vagyok az adott jogszabályokkal, ismerem a tanterveket és követelményeket.

Mentortanári szakvizsgám kicsit előbb szereztem, az iskolába érkező főiskolai, egyetemi hallgatók mentorálásában van gyakorlatom. Tisztában vagyok a legújabb tanítási módszerekkel.

Dali Emese Katalin

Kapcsolat

Dali Emese Katalin

Dorog, Otthon tér 10. 1/18.

+36 (30) 610 7174

detudnifogod@gmail.com